Geschiedenis van Sibemol.
Het jeugdtrommelkorps Sibemol ontstond eind 1978 met 5 spelers onder leiding van Rudy Van Acker, die zowel zorgde voor de aankoop van de instrumenten als voor het aanleren van een repertorium.  In 1983 stapten zij voor het eerst mee in de stoet van de Orde der Drie Wijzen.  Sindsdien begeleidt Sibemol jaarlijks de Drie Koningenstoet naar de Vroonstalledries.  Ondertussen bleef het succes van Sibemol groeien en het ledenaantal bleef stijgen.  In 1984 stopte Rudy met zijn activiteiten voor Sibemol maar door de inzet en volharding van enkele Sibemolleden bleef het trommelkorps bestaan. 
In 1990 werd Sibemol geleid door Werner Meert en Els Van den Berghe.  Tegelijk werd door de voorzitter René Van den Berghe een ouderbestuur opgericht om de nodige logistieke steun te verlenen.
Tot op vandaag is Els Van den Berghe de muzikale leider van een groep van meer dan 20 leden.